Ansvarsfriskrivning :

Ansvarsfriskrivning

www. per-art.com välkomnar dig till denna webbplats. Genom att visa sidor på denna webbplats, bekräftar du att du har läst och accepterat dessa friskrivningar.

1. Copyright

Allt på denna webbplats är upphovsrättsskyddat om inget annat anges. Upphovsrättslagen skyddar artister upphovsrätten i sin ursprungliga konstverk. Alla tittare bör vara medvetna om att upphovsrätten till konstverken ligger på denna webbplats förbli exklusiva egendom av konstnären. Copyright administreras av www. per-art.com, konstnärer eller deras ombud. Konstverken kan ses bara för köpare surfar och laddas endast för sådana syften. Ingen reproduktion kan göras av någon av konstverk från denna webbplats för kommersiell användning av någon anledning utan första mottagande skriftligt tillstånd från Galleri, konstnärer eller deras agenter. Enligt upphovsrättslagen är det skälig användning att återge en enda kopia för personligt eller pedagogiska syften, förutsatt att inga ändringar görs i innehållet och under förutsättning att en upphovsrättsmeddelande ackrediterande innehållet är kopplad till reproduktion. Utöver det, kan inga ytterligare kopior av konstverk från denna webbplats göras eller distribueras utan skriftligt tillstånd. www. per-art.com är upphovsrättsinnehavaren för alla andra aspekter av webbplatsen inklusive text, fotografier och webbplats design om inget annat anges.

2. Disclaimer

www. per-art.com strävanden att Visa bredast möjliga utbud av konst från dess stockroom och utställningar. Alla konstverk visas på denna webbplats är representativa för det bestånd som bärs av galleriet. Samtidigt som alla ansträngningar görs för att hålla uppdaterad information om konstverk, kanske några av de verk som visas på denna webbplats inte är till salu. Vänligen kontakta galleriet för ytterligare information om särskilda konstverk. Om ett konstverk inte finns till salu, www. per-art.com kan ge bilder på begäran av alternativa konstverk av motsvarande kvalitet. www. per-art.com förbehåller sig rätten att lägga till konstverk till eller tar bort från webbplatsen utan föregående meddelande. Ändringar eller uppdateringar av innehållet på denna webbplats kan uppstå utan förvarning. Inget innehåll på denna webbplats skall lägga till eller ändra något kontrakt för produkter eller tjänster som du kan ha med www. per-art.com. Även alla tänkbara åtgärder har gjorts för att tillhandahålla korrekt information, kan fel och brister förekomma. Följaktligen, www. per-art.com accepterar inte något ansvar för förlust eller skada som direkt eller indirekt medföra från råd, yttrande, information, representation eller utelämnande, om vårdslöshet eller annat, som finns på denna webbplats

3. godkännande av våra villkor

Genom att besöka webbplats www. per-art.com, visning, att besöka eller använda någon av tjänsterna eller information som skapas, annars samlas in, sammanställs eller lämnas till www.per-art.com du samtycker till att vara bunden av följande villkor och villkor för tjänsten. Om du inte vill vara bunden av våra villkor är din enda alternativet inte att besöka, Visa eller annars använda sig av www.per-art.com. Du förstår, godkänner och bekräftar att dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och www.per-art.com och att din användning av www.per-art.com skall godkänner detta avtal avgörande.

4. äganderätt

Du bekräftar och godkänner att www.per-art.com kan innehålla konfidentiell information, inklusive varumärken, servicemärken och patent som skyddas av immaterialrättsliga lagar och internationella immateriella fördragen. www.per-art.com tillåter dig att visa och göra en enda kopia av delar av dess innehåll för offline, personlig, icke-kommersiella användning. Vårt innehåll kan inte vara säljs, reproduceras eller distribueras utan vårt skriftliga tillstånd. Någon tredje part varumärken, servicemärken och logotyper är egendom av deras respektive ägare. Alla ytterligare rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles.

5. skickat innehåll

När du skickar innehåll till www.per-art.com du ger samtidigt www.per-art.com en oåterkallelig, global, royaltyfri licens att publicera, Visa, ändra, distribuera och syndikera innehåll över hela världen. Du bekräftar och garanterar att du har nödvändig befogenhet att bevilja licensen ovan att www.per-art.com

6. uppsägning av avtal

Villkoren i detta avtal fortsätter att gälla i evighet tills den sägs upp av endera parten utan förvarning när som helst av någon anledning. Termer som är att fortsätta i all evighet skall vara opåverkad av uppsägning av detta avtal.

7. friskrivning från garantier

Du förstår och accepterar att din användning av www.per-art.com är helt på din egen risk och att våra tjänster tillhandahålls i "Befintligt skick" och "Som tillgänglig". www.per-art.com gör inte några uttryckliga eller underförstådda garantier, påskrifter eller representationer som helst som för driften av webbplatsen www.per-art.com, information, innehåll, material eller produkter. Detta skall inkludera, men inte begränsas till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål och n