Krása v očích - TITLE

Krása v očích

Publikované: Neděle 06. srpen 2017
Krása je to, co většina lidí hledá. Krása obsahuje nejen krásný vzhled , ale také přirozená scéna ,. Každý z nás má poněkud jiný, osobní "krásu", ale obecně řečeno, lidé jsou schopni rozpoznat umělecké osobní výrazy krásy v umění a být touto touhou pohnout. Ale zkuste popisovat krásný obraz, událost, hudbu nebo západ slunce s jazykem a kouzlo se snadno ztratí v seznamu prádla jednotlivých částí. Je zřejmé, že používání jazyka musí být samo o sobě krásné, aby účinně komunikovala krásu. Poezie a některé mimořádně inspirované a citlivě psané prózy jsou schopny dosáhnout této kvality. Zdá se tedy, že vnímání krásy vzniká vzájemným vztahem všech částí něčeho, ať už je to malba, tanec, koncert nebo báseň, a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči celku. K vytvoření krásného uměleckého díla musí být organizační struktura všech částí stejně krásná jako samotné dílo. To přesně napodobuje strukturu a organizaci mozku, že musíme usoudit, že jsme pro krásu propojeni. Proč? Jaká výhoda přežití nám to dává? Cítí se nakonec vést ke zoufalství bez toho? Proč potřebujeme umění? Zanechte komentář - rádi bychom slyšeli vaše připomínky.