Piękno w Twoich oczach

Published: niedziela 06 sierpień, 2017
Piękno jest to, czego większość osób szuka. Piękno zawiera nie tylko piękny wygląd , ale także naturalna scena ,. Każdy z nas ma nieco inny, osobisty "rejestr piękności", ale ogólnie mówiąc, ludzie są w stanie rozpoznać indywidualną ekspresję piękna artysty w sztuce i być przez nią przenoszoną. Ale spróbuj opisać piękne malarstwo, wydarzenie, kawałek muzyki lub zachód słońca z językiem, a magia łatwo się zgubisz na liście pralni poszczególnych części. Wydaje się, że użycie języka musi być piękne, aby skutecznie komunikować piękno. Poezja i niektóre wyjątkowo inspirowane i sensownie pisemne prozy są w stanie osiągnąć tę jakość. Wydaje się więc, że postrzeganie piękna powstaje dzięki wzajemnym powiązaniom wszystkich części czegoś, czy to obraz, taniec, koncerty czy wiersze, a także całemu. Aby stworzyć piękne dzieło sztuki, struktura organizacyjna wszystkich części musi być tak piękna, jak sama robota. To tak precyzyjnie naśladuje strukturę i organizację mózgu, że musimy stwierdzić, że jesteśmy przewodni dla piękna. Czemu? Jaka przewaga przeżycia daje nam to? Czy nastrój ostatecznie doprowadzi do rozpaczy bez tego? Dlaczego potrzebujemy sztuki? Zostaw komentarz - chętnie wysłuchaliśmy Twoich komentarzy.